Wanneer spreken we van een onrechtmatige tv-uitzending?

Door in Mediarecht op november 8, 2016 3 minuten leestijd

Advocaat Mediarecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

In deze zaak vorderen een zorginstelling en twee van haar bestuurders rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
van een drietal tv-uitzendingen over misstanden bij de zorginstelling. De rechtbank weegt per uitzending twee grondrechten tegen elkaar af: recht op eerbiediging van de eer en goede naam tegen de vrijheid van meningsuiting. Mediarecht advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
advocaat
Thomas van Vugt bespreekt het vonnis van de rechtbank.

 

 

RTL stelt misstanden bij zorginstelling aan de kaak

RTL Nieuws heeft in drie uitzendingen aandacht besteed aan misstanden bij een zorginstelling die jongeren begeleidt bij het zelfstandig wonen en leven. Uit de berichten blijkt onder andere dat jongeren onder druk worden gezet om nieuwe begeleidingscontracten te ondertekenen, zwaarte van problematiek bewust hoog gehouden wordt, en er uren worden geschreven die niet gemaakt worden. Daarnaast zou sprake zijn van belangenverstrengeling en zelfverrijking door de bestuurders.

Zorginstelling eist rectificatie wegens aantasting eer en goede naam

De zorginstelling en de twee bestuurders stappen naar de rechter en vorderen rectificatie van de uitzendingen over zelfverrijking en belangenverstrengeling. Ook vorderen zij verwijdering van, en alle verwijzingen naar de gewraakte uitzendingen op de website van RTL, het internet en sociale media. De rechter beoordeeld per uitzending of er onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
gehandeld is door RTL en het recht op eerbiediging van eer en goede naam voorrang had moeten krijgen op het recht van de vrijheid op meningsuiting.

Rechter: twee uitzendingen niet onrechtmatig

De eerste twee uitzendingen vindt de rechter niet onrechtmatig. Het aan de kaak stellen van dergelijke misstanden is van algemeen publiek belang. In de uitzendingen worden feitelijke juistheden gepresenteerd en daarnaast personen aan het woord gelaten die hun mening geven. Ook heeft RTL hoor en wederhoor toegepast.

Geen hoor en wederhoor toegepast: uitzending onrechtmatig

De derde uitzending is wel onrechtmatig. In deze uitzending wordt namelijk gesteld dat de twee bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van ‘gerommel met zorgbudgetten’ van kwetsbare jongeren. Hier is onvoldoende grond voor, nu directeuren in werkelijkheid zijn opgestapt om verdere schade aan hun gezinnen en andere bedrijven te voorkomen. Er is ook geen hoor en wederhoor toegepast.

Rectificatie en verwijderen tv-uitzending

Omdat één van de drie uitzendingen onrechtmatig is geoordeeld, zijn de vorderingen deels toewijsbaar. RTL mag niet herhalen dat de directeuren ‘rommelden met zorgbudgetten’. De onrechtmatige uitzending moet van de website worden verwijderd en er moet een rectificatie geplaatst worden. Het verzoek om verwijdering bij zoekmachines op internet en verwijzingen naar sociale media wordt afgewezen. Er is onvoldoende belang voor deze verstrekkende maatregel. En een verwijzing op sociale media naar een publicatie op sociale media is op zichzelf niet onrechtmatig.

Thomas van Vugt - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert voornamelijk op het gebied van het mediarecht over onder andere onrechtmatige publicaties, smaad en laster, rectificatie en persvrijheid Volg Thomas op Google, LinkedIn of Twitter.

Thomas is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media