Rectificatie na onrechtmatige uitzending door Omroep Brabant 

Door in Mediarecht op augustus 16, 2016 3 minuten leestijd

Advocaat Mediarecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Omroep Brabant heeft onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
gehandeld jegens kunstenares Tinkebell in een nieuwsitem over de uitgezette Feda Amiri. De omroep heeft ten onrechte de indruk gewekt dat Tinkebell stellig twijfelde aan de geloofwaardigheid van het verhaal van de familie Amiri. Dit oordeelde de rechtbank Amsterdam in een recent vonnis. advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
Advocaat
mediarecht Thomas van Vugt bespreekt deze opmerkelijke zaak over een onrechtmatige uitzending.

 

Kunstenares trekt lot uitgezette Afghaan aan

Begin vorig jaar ontstond er ophef in Nederland toen het verhaal naar buiten kwam dat de Afghaanse Feda Amiri tijdens zijn uitzetting naar Afghanistan zou zijn mishandeld door de Marechaussee. Kunstenares Tinkebell was al langere tijd in contact met de familie Amiri en had het in de media -met name in de lokale Omroep Brabant- voor hen opgenomen. Na de uitzetting was zij met cameraman en fotograaf naar Kabul gevlogen om Amiri te zoeken en hierover een reportage te maken.

Montage fragmenten gesprek gebruikt in nieuwsitem

Na terugkeer nam een verslaggever van Omroep Brabant telefonisch contact met Tinkebell op. Zij spraken uitvoerig over de kwestie Amiri waarbij ook de geloofwaardigheid van zijn aantijgingen richting Marechausse aan de orde kwam. Een dag later liet Omroep Brabant in een nieuwsitem over de Amiri kwestie de volgende montage van uitlatingen door Tinkebell uit het telefoongesprek horen:
“Nou, ik denk dat de kans heel aannemelijk is dat ze een toneelstukje hebben gespeeld. Dus ik wil het niet uitsluiten. Maar ik denk dat het aannemelijker is dat het niet helemaal waar is dan dat het wel helemaal waar is. Dat zal voor haar en voor Feda Amiri niet goed [zijn] voor hun naam en reputatie, maar dat is dan wat ze zelf hebben gedaan.”

Vordering tot rectificatie onrechtmatige uitzending

Tinkebell heeft naar aanleiding hiervan verwijdering van dit item door Omroep Brabant gevorderd alsmede een rectificatie. Volgens Tinkebell heeft Omroep Brabant haar reputatie geschaad door haar uitspraken uit de context te halen. Het was niet Tinkebell die twijfelde aan het verhaal, maar de verslaggever.

Vrijheid van meningsuiting of bescherming eer en goede naam?

De rechtbank overweegt dat de vorderingen een beperking van het recht van Omroep Brabant op vrije meningsuiting tot gevolg hebben. Tinkebell doet echter een beroep op haar recht op bescherming van haar reputatie. Voor antwoord op de vraag welk van deze twee grondrechten zwaarder weegt moeten alle omstandigheden worden afgewogen. Bij deze afweging geldt dat de positie van de pers bijzondere betekenis (bescherming) toekomt vanwege haar maatschappelijke taak en vitale rol van publieke waakhond.

Suggestieve bewerking geluidsfragmenten: onrechtmatig handelen

De rechtbank krijgt het integrale transcript van het telefoongesprek tussen de verslaggever van Omroep Brabant en Tinkebell voorgelegd. Uit dit transcript blijkt dat Tinkebell niet zo stellig is geweest in haar twijfel rond de geloofwaardigheid van Amiri en zelfs dat ze hem de voordeel van de twijfel geeft. Door de montage is echter de indruk gewekt dat Tinkebell wel zeer twijfelde aan de geloofwaardigheid. In de montage zijn uitlatingen weggeknipt en uitlatingen die eerder in het lange telefoongesprek zijn gedaan aan andere uitlatingen geplakt. Hierdoor zijn de uitlatingen bewust uit zijn context gehaald. De rechtbank acht dit onrechtmatig en wijst de vorderingen toe.

Thomas van Vugt - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert voornamelijk op het gebied van het mediarecht over onder andere onrechtmatige publicaties, smaad en laster, rectificatie en persvrijheid Volg Thomas op Google, LinkedIn of Twitter.

Thomas is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media