Onrechtmatige publicatie - Mediarecht advocaat Amsterdam

Onrechtmatige publicatie

Elke dag verschijnen er honderden, zo niet duizenden, nieuwsberichten op het internet en in de kranten. Soms bevatten die berichten ernstige beschuldigingen. Bijvoorbeeld van fraude, oplichting of corruptie. Soms gaan die beschuldigingen over de rand van het toelaatbare en zijn ze onrechtmatig. In dat geval heb je niet alleen recht op schadevergoeding, maar ook op rectificatie. Van artikelen die op internet zijn gezet kan tevens verwijdering worden geëist.

Vrijheid van meningsuiting vs bescherming eer en goede naam

In de vele rechtszaken over onrechtmatige publicaties is het juridisch kader steeds hetzelfde. De rechter maakt een belangenafweging om vast te stellen of de publicatie in kwestie onrechtmatig is. Het is steeds een ‘gevecht’ tussen twee fundamentele rechten: het recht op uitingsvrijheid van de journalist en het recht op bescherming van de eer en goede naam van de persoon die is beschuldigd. Het hangt steeds van de exacte omstandigheden van het geval af welk recht zwaarder weegt.

Reputatieschade: smartengeld

De schade die veroorzaakt wordt door een onrechtmatige publicatie kan uit verschillende componenten bestaan. De belangrijkste zijn vaak omzetschade, reputatieschade en/of immateriële schade, beter bekend als smartengeld. In de praktijk wordt vaak aangesloten bij het boek ‘Smartengeld’, dat veel voorbeelden van uitspraken over reputatieschade en smartengeld bevat. Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld spelen veel factoren een rol. Daardoor is de exacte vergoeding soms lastig te bepalen.

Verwijdering en rectificatie eisen in kort geding

Als een beschuldiging onrechtmatig is, kan rectificatie en (als het gaat om een publicatie op internet) verwijdering worden geëist. Dat gebeurt vrijwel altijd in kort geding vanwege de spoedeisendheid. Maar niet iedere zaak leent zich voor behandeling in kort geding. Dat is bijvoorbeeld het geval als de zaak gecompliceerd is en er problemen zijn met het bewijs. In die gevallen kan het verstandig zijn om te opteren voor een bodemprocedure.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media