Smartengeld - Mediarecht advocaat Amsterdam

Reputatieschade: smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor zogenoemde immateriële schade. Het gaat dan om geleden leed en verdriet: psychische schade. Dit in tegenstelling tot materiële schade, zoals beschadiging van eigendommen. De hoogte van de immateriële schade is vaak een stuk makkelijker vast te stellen dan de hoogte van smartengeld.

Vergoeding van reputieschade/imagoschade

Als een beschuldiging of verdachtmaking onrechtmatig is, dan heeft de benadeelde op grond van het Burgerlijk Wetboek recht op schadevergoeding. De persoon in kwestie is in zijn of haar eer en goede naam aangetast, zoals dat heet, en de schade aan de reputatie die daarmee is veroorzaakt dient te worden vergoed. Uit de wet volgt dat de rechter de vergoeding “naar billijkheid” moet vaststellen. Maar het exacte bedrag van de geleden reputatieschade, ook wel imagoschade of smartengeld genoemd, is lang niet altijd even eenvoudig te bepalen.

Hoogte smartengeld: de Smartengeldgids

Voor de vaststelling van de exacte hoogte van het bedrag aan smartengeld waarop een benadeelde recht heeft, is de bestaande jurisprudentie (rechtspraak) leidinggevend. De ANWB verzamelt al ruim vijftig jaar rechterlijke uitspraken waarin smartengeld is toegewezen in het boek ‘Smartengeld’, ook wel de Smartengeldgids genoemd. Het is in de rechtspraktijk een belangrijk instrument geworden voor het bepalen van de hoogte het smartengeld. Factoren van belang voor de hoogte van het smartengeld zijn onder meer de aard en ernst van de betreffende uitlating en de wijze waarop de beschuldiging / verdachtmaking is geuit.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media