Rectificatie - Mediarecht advocaat Amsterdam

Rectificatie

Bij de beoordeling van de vraag of een artikel of uitlating onrechtmatig is, weegt de rechter steeds het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het belang om niet op een onrechtmatige manier door een publicatie te worden blootgesteld aan lichtvaardige en misleidende verdachtmakingen af tegen het recht op vrijheid van meningsuiting. De persvrijheid is een belangrijke vorm van de vrijheid van meningsuiting. Toch mag de pers niet alles schrijven wat zij wil. Zo kan de rechter oordelen dat sommige zeer kritische uitlatingen alleen zijn toegestaan als er voldoende steun is in het feitenmateriaal.

Schadevergoeding en rectificatie bij onrechtmatige publicaties

Als een artikel of andere publicatie onrechtmatig is, heb je niet alleen recht op schadevergoeding, maar ook op rectificatie. Als dat noodzakelijk is, kan een advocaat een kort geding opstarten om rectificatie af te dwingen. De advocaat eist dan van de kort gedingrechter (voorzieningenrechter) dat hij de gedaagde partij veroordeelt tot het plaatsen van een rectificatie op straffe van een dwangsom. Het is van belang om van tevoren met de advocaat goed door te spreken hoe de tekst van de rectificatie precies moet luiden en waar en wanneer de rectificatie moet worden geplaatst.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media