Smaad en laster

Smaad en laster

Het zijn termen die iedereen kent en die vrijwel dagelijks in het nieuws zijn: smaad en laster. Maar wat betekenen deze twee begrippen precies en wat is het verschil tussen smaad en laster?

Strafrecht of civiel recht?

Smaad en laster zijn begrippen die afkomstig zijn uit het Wetboek van Strafrecht. Het zijn misdrijven waarop boetes en zelfs celstraffen staan, alhoewel er in Nederland zelden iemand achter de tralies beland voor smaad of laster. Het zijn dus geen civielrechtelijke, maar strafrechtelijke termen. Maar iemand die zich schuldig maakt aan smaad of laster begaat ook een onrechtmatige daad. In artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt verplicht is de schade te vergoeden die de ander daardoor lijdt.

Smaad of smaadschrift

Bij smaad gaat het om uitlatingen waarmee geprobeerd wordt om iemands reputatie te ruïneren: geprobeerd wordt iemands eer en goede naam aan te tasten. Zonder dat dat noodzakelijk is uit verdediging, wordt iemand in het openbaar zwart gemaakt door de betreffende persoon te beschuldigen van bijvoorbeeld het plegen van strafbare feiten, zoals oplichting of fraude. Het hoeven niet per se strafbare feiten te zijn waar  iemand van beschuldigd wordt. Een publiekelijke beschuldiging van vreemdgaan kan ook strafbaar (en dus onrechtmatig) zijn. Als zo’n beschuldiging schriftelijk wordt gedaan (hier vallen ook beschuldigingen op het internet onder) dan is sprake van smaadschrift.

Verschil tussen smaad en laster

Het verschil tussen smaad en laster ligt vooral in waarheid van de beschuldiging. Bij laster gaat het om beschuldigingen waarvan de persoon die de beschuldiging doet weet (of had moeten weten) dat die niet waar zijn. Kortom, als iemand de waarheid vertelt kan nooit sprake zijn van laster. Maar wel van smaad of smaadschrift, want ook de waarheid vertellen kan strafbaar (en dus onrechtmatig) zijn. Het gaat namelijk niet zozeer om de vraag of iemand liegt, maar of iemands eer en goede naam wordt aangetast door de betreffende beschuldiging.

Richtlijn OM bij smaad, smaadschrift en laster

Uit de Richtlijn voor strafvordering smaad(schrift) en lasterlijke aanklacht van het Openbaar Ministerie (OM) blijkt dat aan iemand die zich voor het eerst schuldig heeft gemaakt aan smaad of smaadschrift alleen een geldboete wordt opgelegd (behoudens strafverzwarende omstandigheden). Normaal gesproken kan alleen recidivist in aanmerking komen voor een taakstraf of vervangende hechtenis.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media