Aangifte doen van smaad en laster

Aangifte doen van smaad en laster

Smaad en laster zijn begrippen die afkomstig zijn uit ons Wetboek van Strafrecht. Het zijn strafbare feiten waarvan aangifte gedaan kan worden. Op smaad staat een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een geldboete van de 3e categorie (in 2016 maximaal € 8.200,-). Iemand die zich schuldig maakt aan smaadschrift kan volgens het Wetboek van Strafrecht worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van maximaal een jaar en een geldboete van de 3e categorie. De straf voor smaadschrift is dus zwaarder dan voor smaad.

Welke straf staat er op smaad en laster?

Dit is de juridische werkelijkheid. De praktische werkelijkheid is dat smaad of smaadschrift zelden tot nooit leidt tot een gevangenisstraf, maar hooguit tot een relatief lage geldboete. Uit de Richtlijn voor strafvordering smaad(schrift) en lasterlijke aanklacht van het Openbaar Ministerie (OM) blijkt dat aan iemand die zich voor het eerst schuldig heeft gemaakt aan smaad of smaadschrift alleen een geldboete wordt opgelegd (behoudens strafverzwarende omstandigheden). Normaal gesproken kan alleen recidivist in aanmerking komen voor een taakstraf of vervangende hechtenis.

Schadevergoeding bij smaad en laster

Daarom kiezen veel slachtoffers van smaad of smaadschrift ervoor om (ook) via het civiele recht juridische actie te ondernemen tegen de dader. Als een beschuldiging of verdachtmaking onrechtmatig is, dan heeft de benadeelde op grond van het Burgerlijk Wetboek recht op schadevergoeding. Er zijn verschillende soorten schade die geleden kan worden. De belangrijkste zijn reputatieschade en (voor bedrijven) omzetschade.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media